Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej?

Data dodania: 19 sierpnia 2020

Określony przez polskie prawo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy dużej grupy przedsiębiorców. Prawidłowe spełnienie tego wymogu pozwala uniknąć niepotrzebnych kar finansowych. Przepisy zobowiązują do tego m.in.: spółki cywilne, partnerskie oraz jawne, osoby fizyczne, a także przedsiębiorstwa w spadku. Pełna księgowość dla niektórych podmiotów jest obligatoryjna. Polega ona na stałym tworzeniu zestawienia wszelkiego rodzaju zapisów księgowych uporządkowanych chronologicznie.

W skład księgi rachunkowej wchodzi:

•    księga główna i pomocnicza – zapisuje się tutaj wszystkie operacje o charakterze gospodarczym metodą tzw. podwójnego zapisu, czyli na kontach podstawowych oraz dodatkowych,
•    dziennik – wpisuje się do niego – w porządku chronologicznym – informacje na temat przeprowadzanych działań gospodarczych,
•    zestawienie sald oraz obrotów – jest to inwentarz potwierdzany poprzez inwentaryzację jednostek prowadzących wcześniej księgi.

Integralnym elementem jest również wykaz składników pasywów, jak i aktywów. Wszystkie dokumenty opisują przepływ pieniędzy firmowych i są potwierdzeniem legalności działalności.

Jakie podmioty gospodarcze muszą prowadzić księgi rachunkowe?

Wszystkie podmioty gospodarcze, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zostały opisane w ustawie o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. Należą do nich:

•    osoby fizyczne i ich spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, o ile spełniają warunek, który mówi o przekroczeniu sumy przychodów netto wynoszącej 2 miliony euro wg średniego kursu NBP tej waluty na dzień 1 października (lub pierwszy roboczy tego miesiąca). Kwota dotyczy zarówno sprzedaży produktów, jak i wszystkich operacji finansowych,
•    zwykłe spółki prawa handlowego oraz cywilne,
•    organizacje, które działają na podstawie zapisów Prawa Bankowego, a także przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, ubezpieczeniach i reasekuracji oraz SKOK-ach. Nie obowiązuje tutaj warunek przychodowy,
•    jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady budżetowe,
•    działalności niemające osobowości prawnej,
•    jednostki otrzymujące dotacje i subwencje budżetowe.

Jeśli nie mamy pewności, czy dotyczy nas obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, to powinniśmy skonsultować się ze swoim księgowym.

Na czym polega prawidłowe prowadzenie księgi rachunkowej?

Poprawne tworzenie pełnej księgowości w firmie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu zasad. Przede wszystkim należy pamiętać o bezwzględnej systematyczności i rzetelności. Jakikolwiek błąd może w przyszłości skutkować dużymi karami finansowymi. Powinny one być sprawdzalne, czyli umożliwiać:

•    identyfikowanie dowodów i metod zapisu na każdym etapie procedowania danych, dzięki udokumentowaniu każdej operacji,
•    sporządzenie sprawozdań finansowych, co może być realizowane, gdy wszystkie wpisy są uporządkowane chronologicznie i zamieszczone bezbłędnie,
•    kontrolę kompletności zbiorów i parametrów przetwarzania, jeśli do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest system komputerowy,
•    dostęp do wszystkich informacji w dowolnym czasie za losowo wybrany okres sprawozdawczy.

Błędna realizacja obowiązku może skutkować karą grzywny w wysokości 240 stawek dziennych, co określa art. 61 Kodeksu Karnego Skarbowego. Warto zatem rzetelnie podchodzić do wymogu ustawowego, a w razie problemów skonsultować się ze specjalistą prawa finansowego.

Spełnij obowiązek przedsiębiorcy i rzetelnie prowadź księgę rachunkową

Prawidłowe prowadzenie księgi rachunkowej to kwestia, jaką na wielu przedsiębiorców nakłada ustawodawca. Listę działalności, które są zobowiązane do jej tworzenia, określa ustawa o rachunkowości. Wśród nich są nie tylko firmy w klasycznym rozumieniu, lecz również organizacje niemające osobowości prawnej czy jednostki samorządu terytorialnego oraz zakłady budżetowe.

W spełnieniu obowiązku zdecydowanie pomoże nam doświadczone biuro księgowe zatrudniające wykwalifikowanych specjalistów w zakresie finansów i prawa podatkowego. Dzięki niemu sprawnie przebrniemy przez gąszcz skomplikowanych przepisów bez zbędnego stresu.
 

Wstecz

Warto wiedzieć

ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

Dokumentacje cen transferowych - limity, progi, terminy

Dokumentacja cen transferowych to dokument mający potwierdzić rozliczenia firmy na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe to jeden z najważniejszych elementów rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Co powinna zawierać taka dokumentacja i jak ją stworzyć? 

Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej?

Określony przez polskie prawo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy dużej grupy przedsiębiorców. Prawidłowe spełnienie tego wymog...

Koszty kwalifikowane B+R – jak je rozliczyć?

Polscy przedsiębiorcy i centra badawcze coraz chętniej korzystają z ulgi B+R. Choć wielu wciąż rezygnuje, uznając, że ich działalność nie wprowadza...

Ulga B+R – czym jest i jak z niej skorzystać?

Korzystanie z ulgi B+R staje się coraz powszechniejsze. Nawet jeśli nie prowadzisz działalności laboratoryjnej, masz szansę na jej uzyskanie, u...

Kasy fiskalne online zastąpią tradycyjne kasy

Ustawa o kasach fiskalnych online podpisana. Teraz przedsiębiorcy oczekują na informację, kiedy i czy w ogóle znajdują się na liście tyc...