Mały ZUS dla małych firm od 1 stycznia 2019.

Data dodania: 21 lutego 2019

Mała firma – mały ZUS. Brzmi całkiem nieźle. Jednak to już nie jest marzenie a rzeczywistość. Takie zmiany podatkowe dla małych przedsiębiorców przyniósł 2019 rok. Kto od stycznia płaci mniejsze składki i ile wynoszą? Jakie warunki musiały spełnić firmy, aby móc z tej opcji skorzystać? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Mały ZUS to nic innego jak kolejna ulga skierowana do podatników, którzy osiągnęli niski przychód z prowadzonej działalności w poprzednim roku kalendarzowym. Wiadomo jednak, że nie każdy przedsiębiorca ma taką możliwość.

Kto korzysta z małego ZUS-u?

Przejść na mały ZUS mogły jedynie firmy, które w poprzednim roku prowadziły działalność dłużej niż 60 dni. Jeżeli czas jej prowadzenia był krótszy, wniosek o opłacanie mniejszych składek będą mogły składać od 2020 roku. To jednak nie wszystko – warunków było więcej. Przedsiębiorcy, którzy płacą teraz Mały ZUS, w ciągu ubiegłego roku osiągnęli przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczający 63 tys. zł. Firmy, którym zależało na Małym ZUS-ie, musiały złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 8 stycznia bieżącego roku. Należy również podkreślić, że przejście na Mały ZUS nie było obowiązkowe, lecz zupełnie dobrowolne.

Jak długo można korzystać z małego ZUS-u?

Mały ZUS nie będzie trwał wiecznie, choć zapewne niejeden przedsiębiorca miałby takie życzenie. Otóż niższe składki na ubezpieczenie społeczne firmy mogą płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Jak ustalić wysokość składki ZUS?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić miesięczny przychód z działalności gospodarczej osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, a więc w 2018. W tym celu należy wspomniany przychód podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i następnie pomnożyć przez 30. Uzyskany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy w górę lub w dół, zależnie od tego, czy końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr czy niższa. Tak wyliczony miesięczny przychód należy pomnożyć przez współczynnik ustalony przez Prezesa ZUS. Obecnie wynosi on 0,5083. Otrzymany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy, tak, jak poprzednio i porównać go do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia oraz 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Trzeba pamiętać, że najniższa podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia i nie może jednocześnie przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie 30% minimalnego wynagrodzenia to 675 zł. Od tej właśnie podstawy należy wyliczać składki na ubezpieczenie społeczne. ZUS na swojej stronie zamieścił specjalny kalkulator, dzięki któremu można samodzielnie obliczyć podstawy wymiaru składek Małego ZUS-u.

Podsumowanie

Mały ZUS to kolejna próba wsparcia początkujących przedsiębiorców, a w tym przypadku również tych, którzy w ostatnim czasie nie odnotowywali wysokich przychodów. Warto podkreślić, że korzystanie z tak zwanej ulgi na start nie wyklucza możliwości późniejszego opłacania Małego ZUS-u. Zmiany te miały na celu wsparcie przedsiębiorców w rozwoju w najcięższym dla nich okresie. Choć wielu przedsiębiorców cieszy się z tego udogodnienia, to jednak niektórzy doświadczyli pewnego rodzaju rozczarowania. Choć ich przychody są naprawdę niewielkie, nie było im dane opłacanie mniejszych składek, a to dlatego, że nie spełnili pozostałych warunków. Jeżeli firma rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnień od podatku VAT w sprzedaży albo na przykład prowadzi działalność jako twórca, artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej, nie ma prawa do opłacania Małego ZUS-u. Tak samo nie będzie płacił go przedsiębiorca, który wykonuje dla byłego czy obecnego pracodawcy te same zadania, jakie wykonywał, pracując dla niego w bieżącym lub poprzednim roku.

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli