PPK- czym jest i jakie terminy obowiązują pracodawców?

Data dodania: 15 grudnia 2020

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, to program oszczędzania na dodatkową emeryturę wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. PPK może stać się efektownym źródłem dodatkowych środków finansowych, które będą wypłacane po 60. roku życia. Na czym polega PPK i jakie terminy obowiązują pracodawców? 

Wprowadzenie PPK 

Program PPK został powołany ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzenie PPK postało podzielone na etapy, gdzie głównym czynnikiem decydującym o wyznaczaniu poszczególnych etapów była liczba zatrudnionych pracowników. 

Terminy wprowadzenia PPK:

  • Etap I - od 1 lipca 2019 r. - przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; 
  • Etap II - od 1 stycznia 2020 r. - przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; 
  • Etap III - od 1 lipca 2020 r. - przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; 
  • Etap IV - od 1 stycznia 2021 r. - przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. 

Na czym polega PPK? 

Program PPK polega na długoterminowym oszczędzaniu środków finansowych wspólnie budowanych przez pracownika wraz z pracodawcą i Państwem. Wartość przekazywanych środków od poszczególnych stron przedstawiają się następująco: 

  • z pensji pracownika (2% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), 
  • od pracodawcy (1,5% wynagrodzenia brutto - od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe), pracodawca może dobrowolnie zwiększyć wpłatę do 4%. 
  • od Państwa (jednorazowa składka powitalna z budżetu państwa - 250 zł oraz dopłata roczna - 240 zł co rok, niezależnie od dochodów pracownika). 

Obowiązki pracodawcy w ramach PPK

Za stworzenie programu PPK w firmie odpowiedzialny jest pracodawca, a jego wdrożenie jest obowiązkowe. Pracodawca zostaje zobowiązany do obliczenia i wypłacenia środków finansowanych przez niego, jak i tych finansowanych przez pracownika. Pracodawca wybiera instytucję finansową, która otworzy prywatne rachunki PPK dla jego pracowników. Środki zgromadzone na rachunkach PPK będą lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty1

Przedsiębiorca zgłasza osoby, które zatrudnia na podstawie m.in.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, z której dla pracodawcy wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. W obowiązku pracodawcy jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika.

Uczestnictwo w programie PPK jest przez pracownika dobrowolne, a jego zadaniem jest pomoc w zgromadzeniu dodatkowych środków na czas wieku emerytalnego. Zgromadzone przez pracownika środki będą dziedziczone.

Pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia, muszą zostać automatycznie zgłoszeni do PPK. W sytuacji, gdy pracownik ukończył 55 lat pracodawca nie ma obowiązku zgłaszać go do PPK. Jednak taka osoba może samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do PPK – pracodawca musi zastosować się do prośby pracownika. Pracownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w programie PPK. Osoby powyżej 70. roku życia nie mogą skorzystać z programu PPK. 

Pracodawca, który nie wywiązuje się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał karze grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy. 

1 Fundusz zdefiniowanej daty – rodzaj funduszu inwestycyjnego, w ramach którego inwestowane są środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Koncepcja FZD zakłada inwestowanie środków zgodnie ze ścieżką alokacji, która zmienia się wraz z wiekiem inwestora. (źródło Wikipedia)
 

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli