Ulga B+R – czym jest i jak z niej skorzystać?

Data dodania: 28 kwietnia 2020

Ulga B+R (badawczo-rozwojowa) została wprowadzona na mocy przepisów z 1 stycznia 2016 roku., zastępując dotychczas funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii. Co oznacza ona w praktyce dla przedsiębiorców? Mogą oni odliczyć określony procent kosztów zatrudnienia pracowników i pozostałych kosztów kwalifikowanych, jeśli powiązane są one z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność ukierunkowaną na badania lub rozwój, mogą w ten sposób obniżyć koszty działalności. Ulga B+R wiąże się również z obniżeniem podatku do zapłaty, co sprawia, że coraz więcej osób prowadzących różnego rodzaju firmy i ośrodki badawcze dąży do jej uzyskania.

Ulga B+R – czym jest i jak z niej skorzystać?

Korzystanie z ulgi B+R staje się coraz powszechniejsze. Nawet jeśli nie prowadzisz działalności laboratoryjnej, masz szansę na jej uzyskanie, udowadniając, że Twoje przedsiębiorstwo ukierunkowane jest na rozwój i innowacje. W poniższym artykule odpowiemy na kilka najczęstszych pytań, związanych z ulgą badawczo-rozwojową, dostarczając kompendium wiedzy osobom starających się o tego rodzaju wsparcie. Przedstawimy korzyści, jakie zapewnia. Wspierając się podstawą prawną, określimy orientacyjny zakres wydatków na działalność związaną z badaniami i rozwojem, a także objaśnimy, jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym. Korzystając z tego poradnika, oszczędzisz sobie stresu i unikniesz błędów przy wypełnianiu wniosków.

Ulga na działalność B+R dla kogo?

Jak wspomnieliśmy wyżej, nie musisz prowadzić laboratorium czy centrum badawczego, aby uzyskać ulgę B+R. Wielu przedsiębiorców zwodzi jej nazwa i z góry uznają, że ich działalność nie będzie kwalifikować się do tego rodzaju odliczenia. Tymczasem ulga badawczo-rozwojowa obejmuje nie tylko stricte laboratoryjną działalność. Innowacja to bardzo pojemne pojęcie, którym można posłużyć się w odniesieniu do najróżniejszych branż. Dla przykładu, ulgę tego rodzaju może uzyskać firma, zajmująca się wprowadzaniem na rynek produktów ekologicznych – biodegradowalnych opakowań lub nowej linii wyrobów spożywczych, pozbawionych polepszaczy i konserwantów, które mogła zawierać poprzednia, sprzedawana przez markę. 

Możliwości jest wiele. Innowacyjne think-tanki, aplikacje w znaczący sposób wpływające na jakość życia, projekty edukacyjne – istnieje mnóstwo rodzajów przedsiębiorstw, których działalność można określić mianem badawczo-rozwojowej. Ulga jest adresowana między innymi dla firm, wprowadzających na rynek nowe produkty, usługi czy technologie lub ich ulepszone wersje. Rozwój może więc zachodzić w skali przedsiębiorstwa – nie muszą to być koniecznie innowacje na skalę krajową czy światową.

Koniecznym warunkiem uzyskania ulgi jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Musi być opodatkowana podatkiem dochodowym. Dodatkowe odliczenie przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R mogą uwzględnić nie tylko w PIT, ale również CIT.

Co zalicza się do wydatków na działalność badawczo-rozwojową?

Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych określa artykuł 26e ustawy PIT i artykuł 18d ustawy CIT. Wyszczególniono w nich następujące kategorie wydatków, które można objąć ulgą B+R:

  1. Koszty pracownicze związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.
  2. Koszty poniesione w toku nabywania materiałów i surowców związanych z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.
  3. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W dużym skrócie, wydatki można więc podzielić na trzy grupy: wynagrodzenia, materiały oraz amortyzacja. Istnieje jednak szereg innych kosztów, które również kwalifikują Cię do odliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową . Należą do nich między innymi te związane z utrzymaniem i uzyskaniem patentu, korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy też ekspertyzy i opinie. Szczegółowo opisany zakres kosztów kwalifikowanych znajdziesz w wymienionych wyżej ustawach.

Ulga B+R – limity

W 2016 roku ulga na wydatki związane z zatrudnieniem wynosiła 30%, a na dodatkowe koszty - 20% (dla małych i średnich firm) lub 10% (dla dużych firm). Już rok później limity zostały podniesione odpowiednio do 50% + 50% lub 30% w zależności od wielkości firmy. Dzięki wprowadzonej w 2018 roku nowelizacji, firmy funkcjonujące w obszarze działalności badawczo-rozwojowej mogą obecnie odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych. Co ważne, limit ten obowiązuje dla każdej firmy kwalifikującej się do ulgi, niezależnie od jej wielkości. W przypadku centrów badawczych, odliczenie może sięgnąć nawet 150%

Od 1 stycznia 2019 w Polsce obowiązuje tzw. IP Box. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową (podobnie jak tych, którzy nie korzystają z tego rodzaju ulgi) oznacza to preferencyjną stawkę podatkową dla dochodów ze sprzedaży produktów i usług opartych na własności intelektualnej. Firmy te obowiązuje stawka podatkowa 5% dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zamiast zwyczajowych 19 %.

Korzyści, jakie gwarantuje ulga B+R

Dla wielu przedsiębiorców ulga badawczo-rozwojowa stanowi niebagatelne odciążenie finansowe. Działalność badawcza i ukierunkowana na innowacje często generuje duże wydatki i konieczność inwestycji bez gwarancji zwrotu. Dlatego możliwość skorzystania z odliczenia jest tak istotna dla wielu firm. Ponadto, jest to również motywacja do działania dla licznych przedsiębiorców, którzy starają się wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania.

Od 2018 każda firma, która zakwalifikuje się do uzyskania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, może odliczyć 100% kosztów kwalifikowanych. 

Centra badawcze uzyskują natomiast prawo do odliczenia nawet 150 %. Kryteria, które musi spełnić dana jednostka, by uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, określa ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej Dz.U. 2017 poz. 2201 . Oprócz wyższego poziomu ulgi podatkowej B+R, taki status gwarantuje również szerszy katalog kosztów kwalifikowanych. W celu sprawdzenia podmiotów, uznanych za centra badawczo-rozwojowe, wystarczy odwiedzić stronę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym? 

W powyższych akapitach przedstawiliśmy szczegółowo kryteria, które musi spełniać przedsiębiorstwo, aby ubiegać się o ulgę badawczo-rozwojową. Można z niej skorzystać przy odliczaniu kosztów uzyskania przychodu, a następnie przy zeznaniu rocznym. Dysponując wiedzą, które koszty wliczają się w spektrum kwalifikowanych, należy wykazać je w formularzu PIT/BR, stanowiącego załącznik do zeznania PIT-36 I PIT-36L lub w formularzu CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B. Należy zaznaczyć, że wydatki na badania i rozwój odliczane są dwukrotnie – jako koszt uzyskania przychodu, a następnie poprzez odpisanie 100% tej kwoty od obliczonej już podstawy opodatkowania.  

Zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy CIT oraz art. 26e ust. 8 Ustawy PIT, odliczenia za poniesione wydatki na działalność badawczo-rozwojową uwzględnia się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały one poniesione. 

Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorstwa, które korzystają z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zobowiązane są do wykazania kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej. Jest to niezbędny warunek, aby z niej korzystać, a przy tym podstawa do właściwego wypełnienia załącznika do zeznania podatkowego.

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli