Zmiany w formularzach PIT w 2021 roku

Data dodania: 23 grudnia 2020

W 2021 roku wejdą w życie nowe wzory formularzy PIT. Zmiany w formularzach PIT są niezbędne ze względu na wprowadzenie zmian w ustawach podatkowych. Reforma formularzy PIT jest także konieczna z powodu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 31 marca 2020 roku. Nowy formularz PIT uwzględnia również ulgę za złe długi. 

W jakich formularzach PIT będą dokonane zmiany w 2021 roku? 

Ustawodawca zaplanował zmiany dla poniższych formularzy: 

  1. Nowe wzory zeznań rocznych, a także załączników przygotowane zostały do: 
  • zeznania: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, ; 
  • załączniki: PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/IP, PIT/Z i PIT/ZG; 
  1. Utworzono dwa nowe wzory załączników: 
  • PIT/WZ – do rozliczenia ulgi na złe długi; będzie on załącznikiem do formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS; 
  • PIT-SE – do rozliczenia dochodu osiągniętego z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. 

Nowy wzór załącznika PIT/O zostanie dostosowany do możliwości odliczenia darowizn, które zostały wprowadzone wraz z tarczami antykryzysowymi (dotyczącej walki z COVID-19)

Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 

Zmiany jakie w tym roku wprowadzono do formularzy PIT będą umożliwiały odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane m.in. szpitalom jednoimiennym, domom pomocy społecznej czy placówkom oświatowym. Odliczeń tych dokonuje się na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT, czyli od podstawy obliczenia podatku. Darczyńca korzystający z odliczenia ww. darowizny w zeznaniu podatkowym jest obowiązany wykazać przekazaną kwotę, a także kwotę dokonanego odliczenia. Podatnik musi również podać dane pozwalające na zidentyfikowanie obdarowanego. 

Ustawa z 31 marca 2020 roku dokonała wielu zmian ułatwiających działalność podatnikom. Jedną z tych zmian mającą wpływ na zmianę wzoru formularzy PIT, jest dodanie w „Informacjach Dodatkowych” check-box, informującego o rezygnacji z wpłacania przez podatników zaliczek w formie uproszczonej. Modyfikacje w formularzu PIT wymagane są także przez ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086). 

Ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie i zasadach określonych w art. 52n ustawy PIT o darowizny przekazane ośrodkom, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Na dodatek wprowadziła możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami) przyznawanym w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. m. in. organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tak jak w przypadku darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19, odliczeń dokonuje się od podstawy obliczenia podatku. 

Składanie sprawozdań dotyczących realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej

Nowe formularze PIT zawierają zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2020 roku czytamy: „Powołana ustawa wprowadziła zmianę polegającą na uchyleniu art. 45 ust. 5a ustawy PIT, na mocy którego, podatnicy dołączali do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transferowej. W związku z tym podatnicy nie mają już obowiązku składania sprawozdania w formie załącznika do zeznania podatkowego. Obecnie w sekcji „Informacje Dodatkowe” podatnik będzie jedynie zaznaczać check-box informujący o złożeniu sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.

Ulga za złe długi 

Ulga na złe długi, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2020 r., dotycząca ograniczenia zatorów płatniczych, umożliwia korektę podatku w sytuacji braku zapłaty za fakturę przez dłużnika. "W zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Ponadto dla celów rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ" – napisano w Rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2020 roku. Projekt nowych formularzy PIT na 2021 r. będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku. Będą one ustalać sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli