Audyt finansowy

Badamy jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Badanie sprawozdań finansowych firmy

Podczas badania zapewniamy efektywną współpracę poprzez bieżące komunikowanie rezultatów kolejnych etapów prac, co przekłada się na szybsze i sprawniejsze prowadzenie czynności audytowych. Dążymy do tego, żeby oferowane przez nas usługi spełniały oczekiwania Naszych Klientów w wymiarze kosztowym. Dlatego nasze wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym Klientem. Nasi eksperci – biegli rewidenci są mobilni i zawsze oferują efektywne rozwiązania.  

Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarancją skuteczności. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli oraz stały nadzór biegłych rewidentów. 

Oferujemy również inne usługi. Są to między innymi:

  • doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji), zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia,
  • badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych,
  • sporządzanie niezależnych opinii dotyczących: stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa i oceny systemu kontroli wewnętrznej, 
  • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,
  • finansowe due diligence,
  • podatkowe due diligence.
     

Jak współpracujemy z Klientem?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego nasz konsultant kontaktuje się z Klientem.
Następnie nasz kluczowy biegły rewident ustala telefonicznie/mailowo zakres badania/innej usługi.
Na podstawie zebranych informacji następuje wycena usługi.
Po akceptacji oferty cenowej przez Klienta podpisywana jest umowa.
Realizacja usługi zgodnie z umową.
Sporządzenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

Zacznijmy współpracę!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi konsultanci udzielą odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.

* pola wymagane
Akceptuję warunki regulaminu.

Warto wiedzieć

ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a koszty leasingu

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć okoliczności, które będą skłaniać przedsiębiorcę do jej zawieszenia. Zawieszenie działalności skutkuje wieloma ograniczeniami w wykonywaniu poszczególnych czynności. Jednak w dalszym ciągu przedsiębiorca jest zobowiązany do ponoszenia określonych wydatków

Wydatki firmowe i prywatne na fakturze – jak księgować?

Dokonując zakupów przedsiębiorcy często zastanawiają się, które z wydatków można zaliczyć do firmowych, a które do ...

Kasy fiskalne online – czym są i kto musi z nich korzystać?

Kasy fiskalne online to urządzenia, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarb...

Zgłaszanie umowy o dzieło do ZUS

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek rejestrowania zawartej umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapis o koniecznośc...

Zmiany w formularzach PIT w 2021 roku

W 2021 roku wejdą w życie nowe wzory formularzy PIT. Zmiany w formularzach PIT są niezbędne ze względu na wprowadzenie zmian w ustawach podatko...