Audyt finansowy

Badamy jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Badanie sprawozdań finansowych firmy

Podczas badania zapewniamy efektywną współpracę poprzez bieżące komunikowanie rezultatów kolejnych etapów prac, co przekłada się na szybsze i sprawniejsze prowadzenie czynności audytowych. Dążymy do tego, żeby oferowane przez nas usługi spełniały oczekiwania Naszych Klientów w wymiarze kosztowym. Dlatego nasze wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym Klientem. Nasi eksperci – biegli rewidenci są mobilni i zawsze oferują efektywne rozwiązania.  

Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarancją skuteczności. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli oraz stały nadzór biegłych rewidentów. 

Oferujemy również inne usługi. Są to między innymi:

  • doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji), zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia,
  • badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych,
  • sporządzanie niezależnych opinii dotyczących: stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa i oceny systemu kontroli wewnętrznej, 
  • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,
  • finansowe due diligence,
  • podatkowe due diligence.
     

Jak współpracujemy z Klientem?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego nasz konsultant kontaktuje się z Klientem.
Następnie nasz kluczowy biegły rewident ustala telefonicznie/mailowo zakres badania/innej usługi.
Na podstawie zebranych informacji następuje wycena usługi.
Po akceptacji oferty cenowej przez Klienta podpisywana jest umowa.
Realizacja usługi zgodnie z umową.
Sporządzenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

Zacznijmy współpracę!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi konsultanci udzielą odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.

* pola wymagane
Akceptuję warunki regulaminu.

Warto wiedzieć

ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

Tokeny jako sposób dokonania płatności

Tokeny NFT (non-fungible tokens) to aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain (łańcucha bloków) pozwalające na zapisanie w formie cyfrowej na łańcuchu bloków wirtualnego przedmiotu np. obrazu, jak również weryfikację jego autentyczności. Jako token NFT mogą być zapisane różne informacje np. albumy muzyczne, animacje, dzieła sztuki, czy chociażby artefakty w grach komputerowych. 

Jak wybrać biuro rachunkowe? Specjalizacja kluczem do sukcesu

Powierzenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu staje się coraz częstszą praktyką wśród przedsiębiorców, w tym także lekar...

Zawieszenie działalności gospodarczej, a koszty leasingu

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć okoliczności, które będą skłaniać przedsiębiorcę do jej zawieszenia. Zawie...

Wydatki firmowe i prywatne na fakturze – jak księgować?

Dokonując zakupów przedsiębiorcy często zastanawiają się, które z wydatków można zaliczyć do firmowych, a które do ...

Kasy fiskalne online – czym są i kto musi z nich korzystać?

Kasy fiskalne online to urządzenia, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarb...