Zawieszenie działalności gospodarczej, a koszty leasingu

Data dodania: 10 maja 2021

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć okoliczności, które będą skłaniać przedsiębiorcę do jej zawieszenia. Zawieszenie działalności skutkuje wieloma ograniczeniami w wykonywaniu poszczególnych czynności. Jednak w dalszym ciągu przedsiębiorca jest zobowiązany do ponoszenia określonych wydatków. Zatem, jaki wpływ będzie mieć zawieszenie działalności gospodarczej na koszty leasingu? Jak zawieszenie wpłynie na leasing operacyjny, a jak na finansowy? 

Regulacje prawne dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej

Regulacje dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej znajdziemy w ustawie „Prawo przedsiębiorców”. Przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność nie ma możliwości uzyskiwania firmowych dochodów, czy też wystawiania faktur, chyba że dokonano sprzedaży dopuszczalnej przepisami. Co więcej, w czasie zawieszenia firma nie powinna ponosić wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Istnieje jednak możliwość odliczenia podatku VAT po spełnieniu określonych warunków. Ponadto, możliwe jest także w dalszym ciągu ujmowanie w Księdze Przychodów i Rozchodów kosztów, które są rezultatem umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Zaliczmy do nich między innymi koszty internetu, wynajmu lokalu, raty kredytowe czy też leasingowe. Przedsiębiorca ma obowiązek przez cały czas trwania umowy opłacać je, bez względu na okresowe zaprzestanie prowadzenia działalności. 

Leasing operacyjny

Tak jak wcześniej wspomniano, zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na obowiązek regulowania rat leasingowych. Jednak, przedsiębiorca powinien powiadomić instytucję finansującą o podjęciu decyzji zawieszenia działalności.

W przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca jest właścicielem przedmiotu, a przedsiębiorca po zakończeniu trwania umowy może wykupić użytkowany przedmiot.

Decydując się na zawieszenie działalności gospodarczej przy podpisanej umowie leasingowej można wybrać jedną z poniższych opcji: 

  • przedwcześnie zerwać umowę i zwrócić przedmiot leasingu, 
  • wykupić przedmiot leasingu przed zakończeniem umowy, 
  • dokonać cesji leasingu, 
  • opłacać raty leasingowe do końca trwania umowy. 

Kontynuowanie spłaty rat leasingowych może okazać się najlepszym wyborem, ze względu na zaliczanie poniesionych wydatków do kosztów oraz odliczyć podatek VAT. Jednak ich rozliczenie odbędzie się dopiero po wznowieniu działalności. 

Zawieszenie działalności a leasing finansowy

Leasing finansowy w porównaniu do leasingu operacyjnego posiada odmienne zasady rozliczania. Z tego też względu, jego rozliczenie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie przebiegać w inny sposób niż w przypadku leasingu operacyjnego. Tutaj cały VAT jest płacony z góry od całości transakcji, zaraz po otrzymaniu przedmiotu leasingu. Dlatego też, podatek VAT nie jest rozliczany po zawieszeniu działalności. Jedynie do kosztów firmowych można ująć część odsetkową z rat leasingowych. Zostaną one wliczone w pierwszą zaliczkę na podatek dochodowy po przywróceniu aktywności na rynku, bądź w zeznaniu rocznym. 

Podsumowanie

Podsumowując, czasowe zawieszenie działalności gospodarczej daje możliwość częściowego ograniczenia stałych kosztów. Pomimo to, przedsiębiorca, który zawarł umowy przed zawieszeniem działalności jest zobowiązany do regulowania należności z nich wynikających. Dotyczy to również rat leasingowych. Jednakże, w przypadku leasingu operacyjnego ma możliwość uwzględnić raty w kosztach działalności oraz odliczyć od nich podatek VAT. W kwestii leasingu finansującego można jedynie odliczyć część odsetkową rat. Aczkolwiek wszelkie rozliczenia kosztów zostaną dokonane po wznowieniu działalności gospodarczej.
 

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli